کوروش محمدی

تحصیلات: لیسانس زبان انگلیسی

سمت شاخص: رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست

لینک کوتاه: http://shorapajooh.ir/node/795

سمت های فعلی

  • سمت هاي فعلي 1
  • سمت هاي فعلي 2
  • سمت هاي فعلي 3
  • سمت هاي فعلي 4

سوابق شغلی

  • سوابق شغلی 1
  • سوابق شغلی 2
  • سوابق شغلی 3

اخبار

مشاهده همه اخبار

در مورد باغ وحش صفه باید از هر گونه تصمیم هیجانی جلوگیری شود

رییس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در خصوص آکواریوم و باغ پرندگان نیز برخی منتقدان صحبت کردند که این ها ساخته و تولید شده این دوره نیستند و به سالها پیش تعلق دارند، آنچه...