فریده روشن

سمت شاخص: عضو شورای اسلامی شهر

لینک کوتاه: http://shorapajooh.ir/node/791

اخبار

مشاهده همه اخبار

تاب آوری اجتماعی در مناطق شهری اصفهان تفاوت زیادی دارد

عضو شورای اسلامی شهر گفت: باید برای دوران پساکرونا آماده باشیم و شادی را به شهر بیاوریم چراکه امروز شهروندان ترسیده اند و باید بتوانیم بر این ترس غلبه کنیم، البته فرهنگ شهروندی نیز چگونگی مراقبت...