سال جهش تولید
  • پور محمد شریعتی نیا
  • نایب رئیس شورای اسلامی شهر