درخواست مشارکت جویانه شهرداری اصفهان را بی‌پاسخ نگذارید

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای شهر اصفهان از شهروندان خواست در تدوین برنامه جامع شهر مشارکت داشته باشند.

سه شنبه, اردیبهشت 23, 1399 - 12:53