نصیر ملت

سمت شاخص: رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری

لینک کوتاه: http://shorapajooh.ir/node/799

اخبار

مشاهده همه اخبار

اصفهان ۲۰۲۰، شهر را به مسیر اصلی خود باز می‌گرداند

رئیس کمیسیون اقتصادی،حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر گفت: در شهر فقط از چند اثر تاریخی استفاده می شود در حالی که ۱۲۰۰ هکتار پارک طبیعی در دل شهر داریم، اما به دلیل نداشتن برنامه برای آن  پارک را...