۱۳۹۸ جمعه ۶ ارديبهشت
سیاست پژوهشی > پایان نامه های مورد حمایت مرکز پژوهش
دانشجو:
محمد مهدي پورصميمي
استاد راهنما:
فرشيد قطبي ، دانشگاه اصفهان
استاد مشاور:
علي محمد پروين ، دانشگاه پيام نور اصفهان
 نشاني : اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر، مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان
 شماره تماس: 09123456789    كدپستي: 8123456789
تمام حقوق اين سايت متعلق به شوراي اسلامي شهر اصفهان ميباشد.