۱۳۹۷ دوشنبه ۲۷ اسفند
انتشارات مرکز > گزارش شهر اندیشی
بررسي نقش و عملكرد شوراي شهر در مديريت شهري كلان‌شهرها
دومين گفتگوي تخصصي شهرانديشي، سه شنبه 8 ارديبهشت ماه 1394
مهمانان:
اصفهان و گردشگري
اولين گفتگوي تخصصي شهرانديشي، چهارشنبه 9 ارديبهشت ماه 1394
مهمانان:
دكتر الاهياري
دكتر محمد زاهدي
بررسي نقش شوراي شهر و شهرداري در تحقق مديريت يكپارچه شهري
سومين گفتگوي تخصـصي شهــرانديشـي، سه شنبه 15 ارديبهشت 1394
مهمانان:
جناب آقاي ملايي
عضو اولين دوره شوراي شهر اصفهان
جناب آقاي مهندس حاج رسوليها
عضو شوراي شهر اصفهان، دوره چهارم
 نشاني : اصفهان، ميدان بزرگمهر، ابتداي خيابان بزرگمهر، مركز پژوهش هاي شوراي اسلامي شهر اصفهان
 شماره تماس: 09123456789    كدپستي: 8123456789
تمام حقوق اين سايت متعلق به شوراي اسلامي شهر اصفهان ميباشد.